Công An dùng nhục hình dẫn đến chết người tại Phú Yên gây xôn xao dư luận trong thời gian dài

Công An dùng nhục hình dẫn đến chết người tại Phú Yên gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.