[Toàn cảnh 24h] Chở khách đi chợ, vòng lại nhà trộm tiền vàng của khách

Chở 3 người trong một gia đình đi chợ Đà Lạt, biết không còn ai ở nhà, đối tượng cho xe vòng lại nhà này, rồi dùng đục cạy cửa số sau nhà, lấy trộm nhiều vòng vàng, tiền bạc và máy tính xách tay.