[Toàn cảnh 24h] Vĩnh Long: 4 tháng xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục trẻ em

Theo thống kê 4 tháng đầu năm, tình hình xâm hại trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long tuy có giảm so với năm 2016 nhưng số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như đối tượng hiếp rồi giết, xâm hại tình dục nhiều lần trong thời gian dài hay người thân trực tiếp xâm hại tình dục con cháu trong gia đình.