[Toàn Cảnh 24h] Dùng xăng bẫy chuột đồng, bé trai bị phỏng nặng

Dùng xăng bẫy chuột đồng ở miền tây, bé trai bị phỏng nặng.