[Phút Thư Giãn] Tập 98 : Bội thực âm nhạc

Giải trí ca nhạc là nhu cầu của mỗi người, tuy nhiên cần sinh hoạt hợp lý vào khung giờ hợp lý tránh ảnh hưởng tới lối xóm và sự nghỉ ngơi của mọi người. Tránh để sự giải trí của mình trở thành sự phiền hà với người khác.