[Phút Thư Giãn] Tập 99 : Kỹ tính nên tính cũng kỳ

Kĩ tính, thận trọng là đức tính tốt, tuy nhiên nếu quá đáng thì sẽ trở thành trở ngại, áp đặt với người khác, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, vợ chồng cần có sự cảm thông với nhau.