Thanh niên lớp 12 bóp cổ đến chết bé 10 tuổi rồi giao cấu | Toàn cảnh 24h

Thanh niên lớp 12 bồng bé gái 10 tuổi vào vườn măng cụt, bóp cổ đến khi bé nằm bất động rồi thực hiện hành vi giao cấu.