[Phút Thư Giãn] Tập 100 : Cãi mẹ núi đè

Con cái dù có lớn bao nhiêu thì vẫn là đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Tuy nhiên, mỗi người cần có lập trường, sự quyết đoán chứ không phải cái gì cũng phụ thuộc răm rắp vào cha mẹ như vậy sẽ không bao giờ trưởng thành được.