Đình Lộc, Xuân Thảo và tình yêu đẹp trên sàn múa Giải trí 24h