Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer 2 của "Ngọa hổ tàng long"