[Toàn cảnh 24h] Cứ 8 giờ lại có thêm một trẻ bị xâm hại tình dục

Số vụ xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng trong thời gian gần đây. Theo thống kê, trung bình mỗi năm ở nước ta có trên 1.000 vụ được ghi nhận, cứ 8 giờ lại có thêm một trẻ em bị xâm hại tình dục nhưng rất nhiều vụ có dấu hiệu ‘chìm xuồng’.