Cuối năm, pháo lậu đua nhau ‘đổ bộ’ về các địa phương