Những cái chết ‘từ trên trời rơi xuống’ đầy ám ảnh | Toàn cảnh 24h

Những tai nạn từ trên trời rơi xuống vẫn diễn ra nhan nhản trong cuộc sống hàng ngày.