[Toàn cảnh 24h] Bị bạn cùng làng lừa bán sang Trung Quốc

Thời gian qua, nạn lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc đã diễn ra tại Quảng Nam và để lại những hậu quả đau lòng. Đa số các trường hợp bị lừa bán đều là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng cao. Tại huyện Nam Giang đã có 6 trường hợp bị lừa bán, trong đó có 3 em được giải cứu trở về Việt Nam, song còn nhiều trường hợp vẫn biệt vô âm tín.