Giết vợ rồi đào đất chôn xác hơn 10 năm | Toàn cảnh 24h

Đối tượng đã giết vợ rồi chôn giấu xác và quần áo ở khu vực gần nhà 10 năm nay.