Công an ra giá hàng chục triệu đồng nếu muốn giải cứu người | Toàn cảnh 24h

Công an ra giá hàng chục triệu đồng nếu muốn giải cứu người từ cơ sở xã hội.