[Toàn cảnh 24h] Nhảy cầu tự tử chết thảm do rơi trúng trụ cầu