[Phút Thư Giãn] Tập 101 : Sĩ diện hảo

Tự trọng là tốt, tuy nhiên nếu tự trọng không đúng sẽ thành sĩ diện, những người sỉ diện hảo thường chạy theo những giá trị bên ngoài mà bản thân chưa có được. sỉ diễn hảo là tính xấu, nên sống chân thành đáng quý hơn.