[Phút Thư Giãn] Tập 102 : Của ai nấy xót

Những người có tính ki bo chỉ biết giữ của mình nhưng lại ăn của người khác là xấu, tiết kiệm là đúng nhưng cần biết tiết kiệm của mình lẫn của người khác mới là đúng.