[Phút Thư Giãn] Tập 103 : Ước Mơ Làm Bà Nội

Cưu mang giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn là điều tốt, cần có tấm lòng bao dung giúp đỡ người hoạn nạn sẽ được nhận lại tình cảm chân thành.