Ekip Giai Điệu Phương Nam

Hoàng Nhật Nam – Giám đốc Phòng Sản xuất chương trình công ty Sen Vàng
Đạo diễn: “Đối với tôi, “Giai điệu phương Nam” (GĐPN) là nơi hội tụ nhiều niềm vui trong quá trình làm nghề. Tôi mong chương trình sẽ được mở rộng và “thoáng” hơn trong việc tìm chọn chủ đề.

Nếu được như vậy khán giả sẽ được thưởng thức món ăn có nhiều gia vị hơn”.

ekip san xuat